HENRIK VIBSKOV

Sheba, 24, copenhagen

Photographed by designer

 1. ------123janiyajaniya reblogged this from blackfashion
 2. argentarachnids reblogged this from blackfashion
 3. ruthextavares reblogged this from blackfashion
 4. larmoirechic reblogged this from blackfashion
 5. lifesdiversities reblogged this from blackfashion
 6. fashionbombher reblogged this from blackfashion
 7. aptumbles reblogged this from blackfashion
 8. barebackintheday reblogged this from blackfashion
 9. ameenor reblogged this from heavy-addiction
 10. heavy-addiction reblogged this from blackfashion
 11. sirrydatheratchet reblogged this from blackfashion
 12. andtheanimal reblogged this from blackfashion
 13. 6elevencarter reblogged this from blackfashion
 14. thelimitdoesnotexsists reblogged this from blackfashion
 15. momodou reblogged this from blackfashion
 16. myflawsareme reblogged this from blackfashion
 17. unfriendlyblakhottie reblogged this from blackfashion
 18. cordero-b reblogged this from blackfashion
 19. liki-art reblogged this from blackfashion
 20. noirmonstredefashion reblogged this from blackfashion

©BlackFashion 2010-2014 SUBMIT / ASK
Fixed. theme by Andrew McCarthy